Blockchain

Webová aplikace na pomoc mírovým organizacím ve využívání nejmodernějších technologií

Naše služby

Web

UX

UI

Holandská organizace HumanityX hledá možnosti, jak zapojovat technologie ve snaze zlepšování života tam, kde je to nejvíce potřeba. Pro HumanityX jsme v minulosti vytvořili značku a webovou prezentaci. Nyní nás spolu s Delftskou University of Technology oslovila, abychom podle jejich skriptů vytvořili webovou aplikaci.

„Blockchain for Humanitarian Aid Decision Tree“ je rozhodovací strom, který slouží jako průvodce v prozkoumání potenciálu využití technologie Blockchainu pro humanitární pomoc. Webová aplikace vás provede sadou otázek. Podle toho jak na otázky odpovídáte, dostáváte se hlouběji až ke konečné odpovědi, zdali a jak by se tato technologie dala využít ve vašem případě.

Za jednoduchým vizuálním rozhraním se skrývá komplexní struktura více než osmdesáti vzájemně propojených otázek a odpovědí.

Humanitární organizace se mnohdy vyskytují na odlehlých místech se slabým internetovým připojením. Aplikaci jsme zpracovali v Reactu (webový framework), díky kterému je super rychlá a šetrná na spotřebu dat.

Regulace reklamy v Plzni

Vizuální kultivace města Plzně
Design manuálu pro regulaci vizuálního smogu

Naše služby

Tiskoviny

Ilustrace