Regulace reklamy v Plzni

Vizuální kultivace města Plzně
Design manuálu pro regulaci vizuálního smogu

Naše služby

Tiskoviny

Ilustrace

Vizuální smog je vžitý název pro přehnanou a přebujelou reklamu obklopující nás v českých městech. Podobně jako vzdušný smog, který dusí město a brání lidem volně dýchat, ten vizuální brání městu se kvalitně rozvíjet a ovlivňuje kvalitu života v něm.

Útvar koncepce a rozvoje města Plzně nás oslovil, abychom po vzoru ostatních českých měst vypracovali Manuál reklamy ve veřejném prostoru, který si klade za cíl nežádoucímu reklamnímu zamoření předcházet. Naší úlohou bylo manuál zpracovat po stránce grafického designu.

Manuál nemá být nástrojem restrikce, ale naopak podanou rukou a návodem. Radí majitelům firem, kam umisťovat reklamu ve veřejném prostoru a jak přehledně a efektivně označovat provozovny. Zároveň jim pomáhá zorientovat se v příslušné legislativě. Úředníkům slouží jako podklad pro rozhodování v daném území.

Manuál jsme na rozdíl od ostatních měst rozdělili do dvou publikací, podle toho komu je určený: Manuál reklamy ve veřejném prostoru a Manuál označování provozoven. Naším záměrem bylo maximální zjednodušení a snížení potenciálního odporu ke studiu rozsáhlé problematiky. Vizuální styl manuálů navazuje na značku města Plzně.

„Spolupracovat s Marathonem byla čirá radost. Téma vizuálního smogu a práci na manuálech vzali opravdu za svou. Nebyla to jen další zakázka, další splněný úkol. Bylo to hluboké zamyšlení nad daným problémem a snaha o co nejlepší pochopení toho, co chceme obyvatelům města říci. Manuály od Marathon studia jsou stručné a velmi přehledné, a to zejména díky skvělé grafice. Nechtěli jsme, aby dokumenty strhávaly pozornost samy na sebe. Cílem bylo, co nejsrozumitelněji ukázat, jak s kterou reklamou ve městě nakládat. Věřím, že se nám to s Marathonem povedlo. Spolupráce byla velmi příjemná i po lidské stránce. Perfektní komunikace a spolehlivost. Doporučuje pět z pěti úředníků!“

MSc. Arch. Vladimíra Vaníková
Útvar koncepce a rozvoje města Plzně
Z prezentace manuálů pro regulaci vizuálního smogu na konferenci v Plzni

Reklama je fenomén, který dnes do veřejného prostoru neodmyslitelně patří. V každém případě by ale měla mít vizuálně a obsahově kultivovanou formu a měla by odpovídat prostředí, ve kterém se nachází. V Manuálech se dozvíte, jak na to.

Your Prague

Průvodce a cestovní deník pro ty, kteří chtějí zažít autentickou atmosféru města

Naše služby

Text

Ilustrace

Tiskoviny