UP! Koučink

Sicilská energie + holandská důkladnost
Identita a webové stránky pro kouče

Naše služby

Logo

Vizuální identita

Web

Tiskoviny

Sociální sítě

Za značkou UP! koučink stojí charismatický chlapík Luca Grasso, který nás oslovil, abychom pro něj vytvořili přátelskou a zároveň seriózně působící značku.

Hromadu textových stran, které na začátku vyhlížely všechny stejně důležitě, Luca s naší podporou zkrotil na jednoduché a úderné shrnutí v úvodu a dvě stručné stránky s nabídkou rozdělenou podle typu klienta.

UP! je jiný. Koučinkové firmy se typicky prezentují esoterickými ilustracemi a nadšenými lidmi v záři zapadajícího slunce. Lucův osobní brand je prostoupený jeho lidským přístupem, který se zrcadlí ve zvoleném písmu a charakteristické struktuře přírodního papíru.

Marathon dokáže ztvárnit vaše nápady do funkčního celku.

Luca Grasso
Zakladatel UP! Koučink

O tom, co se na web nevejde Luca pravidelně píše na sociálních sítích. Relevantní obsah mu přivádí klienty na web, který je jeho prodejním nástrojem. Pro tvorbu jednotlivých příspěvků jsme navrhli strategii a praktický manuál. Luca si nyní v jednoduchém nástroji dokáže celý obsah připravit sám.

Kotvy v oblacích

Meditativní, erotická, satirická a ironická poezie
Obraz a text, dva sešity v jedné básnické sbírce

Naše služby

Knižní design

Tiskoviny

Ilustrace