Fórum mobilních hospiců

Redesign webu pro lepší odcházení na onen svět

Naše služby

Poradenství

UX

Grafický návrh

Vývoj

Projektové řízení

Většina lidí si přeje umřít doma, mezi svými blízkými. Jen málokdo takovou šanci dostane. Jsou to právě mobilní hospice, kdo poskytují domácí péči nevyléčitelně nemocným. Fórum je zastřešující organizací, která prosazuje jejich zájmy a šíří povědomí o této problematice ve společnosti.

Fórum má na 10 různých cílových skupin: členské organizace, lékaře, dárce a další. Každá skupina má jiné zájmy a potřeby. Jak navrhnout informační architekturu, aby v ní každý našel co hledá? Nejprve bylo třeba zorientovat se v tom, co po všech chceme, co my nabízíme jim a jakou roli v tom hraje web.

Pomohli jsme s texty, aby nebyly jen formálně správné, ale aby také lidi naváděli k akcím, které od nich chceme: stát se členem fóra, zjistit jak zodpovědně provozovat mobilní hospic nebo třeba finančně podpořit hospic.

Grafiku jsme navrhli podle bezvadně zpracovaného manuálu značky od studia Svéráz. Web běží na platformě Webflow.

Prošli jsme profesionálním projektovým vedením. Marathonci využívají svých praktických zkušeností pro to, aby se dostálo zadání a výsledek byl po všech stránkách funkční. Celý proces spolupráce byl veden ve vstřícné a přátelské atmosféře. Za to velice děkujeme a těšíme se na další spolupráci!

Alena Hábltová
Projektová manažerka

Farma Držovice

Webová prezentace, která zvýší hodnotu produktů

Naše služby

Logo

Vizuální identita

Web

Sociální sítě