Licence na autorské dílo

Silná značka není dílo náhody, ale dílo autorské. Za jeho jedinečnost vám coby autoři ručíme. Pravidla hry stanoví autorský zákon, který chrání výsledky tvůrčí práce. Jinými slovy, chrání dílo, které jste si u nás objednali, před neoprávněným použitím.

Protože autorské dílo patří z povahy věci jeho tvůrci a jako takové je nelze prodat, existují licence. Licence vám umožňuje užívat dílo, (logo, slogan, písmo nebo jiný výtvor) v rozsahu, na kterém se dohodneme.

Na co se vztahují licence

V oboru vizuální komunikace jsou to obvykle:

Typy licencí

Práva k užití autorského díla mohou mít různý rozsah a územní působnost. Podle toho se liší částka, kterou za ně zaplatíte. Odměnu za licenci k užití autorského díla ovlivňuje několik faktorů.

Působnost vašeho podnikání:

Časové vymezení užití, například:

Množstevní vymezení užití, například:

Licence k užití písma

Představují nejběžnější externí náklad při tvorbě vizuální identity.

Na každé písmo existuje licence. V některých případech je právo k užití poskytované zdarma (například u Google fontů), jinak je licence vždy placená.  
U malých a středních podniků se licence na písmo pohybují v řádech tisíců až nižších desetitisíců korun. Výhodou je, že takové písmo bude méně běžné a tím pádem „neokoukané“.

Proč si zaplatit písmo

Bez písma se neobejde komunikace žádné značky – je součástí všech textových a většiny grafických výstupů. Originalita a tvarosloví zvoleného písma se stanou všudypřítomným nositelem vaší identity. Investice do výběru písma se přímo promítne do síly vaší značky.

Alternativy

V ekonomické variantě můžeme v návrhu použít písmo s bezplatnou licencí. I takové písmo vám dobře poslouží, ale musíte počítat s tím, že výběr těchto písem je omezený a pravděpodobně je bude používat i spousta jiných firem.

Prohlédněte si naše realizace, autorská díla v praxi.