Informace o zpracování osobních údajů

Tyto webové stránky provozují Martina Cejpová a Adrian Jansa, (společně a dále jen „Marathon Studio“), jakožto správci osobních údajů, si vás tímto, jako tzv. subjekty údajů, dovolujeme informovat o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany Marathon Studio, včetně rozsahu vašich práv souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů ze strany Marathon Studio.

Jaké osobní údaje o vás zpracováváme?

Marathon Studio zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů osobní údaje, které Marathon Studio poskytujete v souvislosti s přihlášením se k odběru newsletterů a využíváním jeho služeb. Jedná se o tyto osobní údaje:

Marathon Studio dále zpracovává údaje, které o vás získá tím, že používáte jeho služby. Jedná se o tyto údaje:

Marathon Studio zpracovává tyto osobní údaje pouze v souladu s níže uvedenými účely a v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění těchto stanovených účelů.

K jakým účelům a na základě jakých právních titulů Marathon Studio vaše osobní údaje zpracovává?
K čemu cookies používáme?

Cookies z níže uvedených důvodů pomáhají k vašemu pohodlnému a jednoduchému prohlížení webových stránek:

Naše webová stránka www.marathonstudio.cz používá cookies, které lze z hlediska jejich trvanlivosti rozdělit na dva základní typy. Dočasné soubory cookie, tzv. „relační cookie“ které jsou pouze dočasné a zůstávají uloženy ve vašem zařízení jen do ukončení relace prohlížeče a trvalé soubory cookie, tzv. „permanentní cookie“, které zůstávají uloženy ve vašem počítači déle. Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů. Jakmile dojde k zavření prohlížeče, provede se jejich vymazání z vašeho zařízení. Trvalé cookies pomáhají váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši internetovou stránku, neumožňují však jakkoliv identifikovat vás osobně.

Po jakou dobu vaše osobní údaje zpracováváme?
Kdo všechno bude mít k vašim osobním údajům přístup?

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle Marathon Studio a jeho zaměstnanců zpracovávány také partnery Marathon Studio. Externí partnery, kteří jako zpracovatelé mohou zpracovávat vaše osobní údaje, si Marathon Studio pečlivě vybírá a svěří osobní údaje pouze těm partnerům, kteří poskytují dostatečné záruky zajištění vhodných technických a organizačních opatření, aby nemohlo zejména dojít k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, pozměňování, neoprávněnému zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněnému přístupu k nim.

Subjekty, které mohou mít přístup k vašim osobním údajům, jsou či v budoucnu mohou být:

Naše webová stránka www.marathonstudio.cz používá cookies, které lze z hlediska jejich trvanlivosti rozdělit na dva základní typy. Dočasné soubory cookie, tzv. „relační cookie“ které jsou pouze dočasné a zůstávají uloženy ve vašem zařízení jen do ukončení relace prohlížeče a trvalé soubory cookie, tzv. „permanentní cookie“, které zůstávají uloženy ve vašem počítači déle. Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů. Jakmile dojde k zavření prohlížeče, provede se jejich vymazání z vašeho zařízení. Trvalé cookies pomáhají váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši internetovou stránku, neumožňují však jakkoliv identifikovat vás osobně.

Jaká máte práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů ze strany Marathon Studio?

Ve vztahu k vašim osobním údajům máte jako subjekt údajů následující práva:

Jak můžete Marathon Studio kontaktovat?

V případě jakéhokoliv dotazu ke zpracování vašich osobních údajů či uplatnění výše uvedených práv se můžete obrátit na Marathon Studio písemně na adrese U Průhonu 466/22, Holešovice, 170 00 Praha 7 či e-mailové adrese info@marathonstudio.cz.